Kattfonden är en insamlingsstiftelse för hemlösa katter. Stiftelsen arbetar på ideel basis för att stärka kattens status, och minska antalet hemlösa katter.

Kattfonden samlar in pengar till kattorganisationer, samt kan starta eller samarbeta med kattorganisationer för att bedriva kastreringskampanjer och andra aktiviteter som höjer kattens status i samhället. Huvudändamålet är att stödja Solgläntans hemlösa katter så att en bra verksamhet kan bedrivas och fler katter kan få nya hem.

Sedan Kattfonden startade år 2000 har flera tusen katter fått en andra chans och hittat sina för-alltid-hem.