Kattfonden är en insamlingsstiftelse för hemlösa katter. Stiftelsen arbetar på ideell basis för att stärka kattens status, och minska antalet hemlösa katter.

Kattfonden samlar in pengar till kattorganisationer, samt kan starta eller samarbeta med kattorganisationer för att bedriva kastreringskampanjer och andra aktiviteter som höjer kattens status i samhället.

Sedan Kattfonden startade år 2000 har flera tusen katter fått en andra chans och hittat sina för-alltid-hem.