Andra inlägget

posted in: Bloggen | 0

Kattfonden är en insamlingsstiftelse för hemlösa katter. Huvudändamålet är att stödja Solgläntans hemlösa katter så att en bra verksamhet kan bedrivas och fler katter kan få nya hem.

Kattfonden kan även starta eller samarbeta med andra kattorganisationer med att bedriva kastreringskampanjer och andra aktiviteter som höjer kattens status i samhället.

Kattfonden arbetar på ideell basis för att stärka kattens ställning, och att minska antalet hemlösa katter. Sedan Kattfonden startade, år 2000 har flera tusen katter fått en andra chans och ett nytt gott hem.