Bakgrund

Gamla katthuset
Gamla katthuset

Kattfonden – Insamlingstiftelse för hemlösa katter bildades år 2000. Stiftare är Solgläntans Kattpensionat. Vårt plusgironummer är 55 73 08-4. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för länets stiftelser och handhar stiftelseregistret.

På Solgläntan har det sedan 1995 bedrivits omplaceringsverksamhet för hemlösa katter. De första katterna kom via djurambulansen. Åren innan dess hade kattpensionatet fått in katter på inackordering då ägaren t ex blivit sjuk och inte längre kunde ha kvar sin katt – katten skulle då avlivas.

Nya katthuset
Nya katthuset

Det är svårt att placera om vuxna katter när man inte har några kanaler. Med det ökade antalet katter som behövde nya hem började arbetet med att hitta nya goda hem till katterna. I början var det väldigt svårt, men med tiden så har det blivit lite lättare och framförallt så har tiden katten varit här före omplacering minskat betydligt.

Omplaceringsverksamheten har varit mycket kostsam och arbetskrävande, men alternativet att åka och avliva friska katter är inte heller rimligt. Därför föddes idén till en insamlingsstiftelse till förmån för de hemlösa katterna.

Kattfondens resultat år för år:

 • 2000 fick 160 katter nya hem
 • 2001 fick 150 katter nya hem
 • 2002 fick 186 katter nya hem
 • 2003 fick 232 katter nya hem
 • 2004 fick 149 katter nya hem
 • 2005 fick 149 katter nya hem
 • 2006 fick 144 katter nya hem
 • 2007 fick 180 katter nya hem
 • 2008 fick 179 katter nya hem
 • 2009 fick 186 katter nya hem
 • 2010 fick 202 katter nya hem
 • 2011 fick 215 katter nya hem
 • 2012 fick 211 katter nya hem
 • 2013 fick 219 katter nya hem
 • 2014 fick katter nya hem
 • 2015 fick katter nya hem
 • 2016 fick 361 katter nya hem
 • 2017 fick katter nya hem

Det handlar till övervägande del om vuxna katter, men givetvis har en hel del kattungar också passerat. Kattfonden ska främja de ekonomiska förhållandena för de här katterna.

Kattfondens vision

Förutom att stödja Solgläntans hemlösa katter tycker vi att det behövs insatser för att långsiktigt ge alla katter ett värdigt liv. En viktig fråga för oss är att höja kattens status i samhället. Vi vill bland annat starta eller medverka i kastreringskampanjer och andra aktiviteter som gynnar katter.

Alla katter bör ID-märkas, och kattungar ska säljas till ett skäligt pris och inte skänkas bort eller säljas för en “symbolisk summa för 1 krona tassen” som det ofta görs. Höj kattens status genom att ta ordentligt betalt. Alla katter skall vara vaccinerade, avmaskade och chipmärkta före försäljning. Är katten över 6 månader ska den kastrerad.

Vår vision är att lösa kattproblemet i hela Sverige, alla katter har rätt till ett bra varaktigt hem.

Styrelsen

Såväl styrelsen som övriga arbetar helt ideellt. Vår ambition är att hålla nere de administrativa kostnaderna så att pengarna skall komma till sitt avsedda ändamål.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Arne Jacobsson
Kassör: Ragnhild Solvika
Ordinarie ledamot: Anne Blomgren
Ordinare ledamot: Josefine Weståker
Suppleant: Lovisa Nöid
Suppleant: Therese Wåtz

Kattfondens stadgar

Kattfonden är primärt en insamlingsstiftelse för hemlösa katter.

 • Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att främja det ekonomiska förhållandet för Solgläntans hemlösa katter, så att en god verksamhet kan bibehållas för att ge hemlösa katter möjlighet till nya bra liv.
 • Stiftelsen ska även verka för att öka kattens status i samhället, och arbeta för att alla katter ska ha ett tryggt och bra hem.
 • Stiftelsen kan även starta eller medverka i kastreringskampanjer och andra aktiviteter som gynnar katter.
 • Stöd kan även utgå till andra verksamheter som arbetar för katters välbefinnande.
 • Arbetet kan även ske genom information och utbildning.
 • Stiftelsen kan vara remissinstans i kattfrågor samt djurskyddsangelägenheter.
 • Samarbete med andra djurskyddsorganisationer kan ske både inom och utanför Sverige.

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa Kattfondens verksamhetsberättelser:

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012