Bakgrund

Gamla katthuset
Gamla katthuset

Kattfonden – Insamlingstiftelse för hemlösa katter bildades år 2000. Stiftare är Solgläntans Kattpensionat. Vårt plusgironummer är 55 73 08-4. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för länets stiftelser och handhar stiftelseregistret.

På Solgläntan har det sedan 1995 bedrivits omplaceringsverksamhet för hemlösa katter. De första katterna kom via djurambulansen. Åren innan dess hade kattpensionatet fått in katter på inackordering då ägaren t ex blivit sjuk och inte längre kunde ha kvar sin katt – katten skulle då avlivas.

Nya katthuset
Nya katthuset

Det är svårt att placera om vuxna katter när man inte har några kanaler. Med det ökade antalet katter som behövde nya hem började arbetet med att hitta nya goda hem till katterna. I början var det väldigt svårt, men med tiden så har det blivit lite lättare och framförallt så har tiden katten varit här före omplacering minskat betydligt.

Omplaceringsverksamheten har varit mycket kostsam och arbetskrävande, men alternativet att åka och avliva friska katter är inte heller rimligt. Därför föddes idén till en insamlingsstiftelse till förmån för de hemlösa katterna.

Kattfondens vision

Förutom att stödja Solgläntans hemlösa katter tycker vi att det behövs insatser för att långsiktigt ge alla katter ett värdigt liv. En viktig fråga för oss är att höja kattens status i samhället. Vi vill bland annat starta eller medverka i kastreringskampanjer och andra aktiviteter som gynnar katter.

Alla katter bör ID-märkas, och kattungar ska säljas till ett skäligt pris och inte skänkas bort eller säljas för en “symbolisk summa för 1 krona tassen” som det ofta görs. Höj kattens status genom att ta ordentligt betalt. Alla katter skall vara vaccinerade, avmaskade och chipmärkta före försäljning. Är katten över 6 månader ska den kastrerad.

Vår vision är att lösa kattproblemet i hela Sverige, alla katter har rätt till ett bra varaktigt hem.

Styrelsen

Såväl styrelsen som övriga arbetar helt ideellt. Vår ambition är att hålla nere de administrativa kostnaderna så att pengarna skall komma till sitt avsedda ändamål.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Lovisa Nöid
Kassör: Anne Blomgren
Ordinarie ledamot: Josefine Weståker
Suppleant: Therese Wåtz
Suppleant: Ida Lindblad

Kattfondens stadgar

Kattfonden är primärt en insamlingsstiftelse för hemlösa katter.

  • Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att främja det ekonomiska förhållandet för Solgläntans hemlösa katter, så att en god verksamhet kan bibehållas för att ge hemlösa katter möjlighet till nya bra liv.
  • Stiftelsen ska även verka för att öka kattens status i samhället, och arbeta för att alla katter ska ha ett tryggt och bra hem.
  • Stiftelsen kan även starta eller medverka i kastreringskampanjer och andra aktiviteter som gynnar katter.
  • Stöd kan även utgå till andra verksamheter som arbetar för katters välbefinnande.
  • Arbetet kan även ske genom information och utbildning.
  • Stiftelsen kan vara remissinstans i kattfrågor samt djurskyddsangelägenheter.
  • Samarbete med andra djurskyddsorganisationer kan ske både inom och utanför Sverige.