Ansökan om stöd för hemlösa katter

 • Här kan du som katthjälpare ansöka om ekonomiskt bidrag från Kattfonden. Ansökan kommer att skickas automatiskt till vår e-post (ansokan@kattfonden.se) och vi behandlar den så fort vi har möjlighet. Observera att vi i regel inte ger anslag till privatpersoner, utan hänvisar dessa till en lokal katthjälpare.

  Kriterier för ansökan är följande:
  • Ansökan ska komma från det bolag/person som har hand om den hemlösa katten/katterna.
  • För momspliktiga kan inte moms finansieras.
  • Underlag vi godkänner är fakturor/specificerade kvitton, om inte annat specificerats i samarbetsavtal.
  • Ansökan ska inkomma inom 30 dagar efter faktura-/kvittodatum. Vi kan även godkänna kommande ärenden (t.ex. kastreringar för kattkolonier). För det sistnämnda behöver du/ni ange ett uppskattat totalbelopp i er ansökan.
  • Vi kan inte dubbelfinansiera ärenden ifall du/ni redan har samlat in pengar till ärendet på annat håll (t. ex. via egna givare).
  • Om du/ni ansöker inom ramen för vår pågående kastreringskampanj ingår även kostnad för ID-märkning, men inte övriga kostnader så som vaccination.
 • Vänligen ange kontonummer (inklusive clearing) som vi ska betala till vid godkänd ansökan.
 

Verifikation