OBS! Vi har för närvarande problem med ansökningsformuläret. Skicka gärna din ansökan direkt till:

ansokan@kattfonden.se

Ansökan om stöd för hemlösa katter

  • Här kan du som katthjälpare ansöka om ekonomiskt bidrag från Kattfonden. Ansökan kommer att skickas automatiskt till vår e-post (ansokan@kattfonden.se) och vi behandlar den så fort vi har möjlighet. Observera att vi i regel inte ger anslag till privatpersoner, utan hänvisar dessa till en lokal katthjälpare. Kriterier för ansökan är följande: • Ansökan ska komma från det bolag/person som har hand om den hemlösa katten/katterna. • Bidrag bör endast ges till ideella organisationer/föreningar då insamlingsstiftelsen är skattebefriad. • För momspliktiga finansierar vi inte moms. • Underlag vi godkänner är fakturor/specificerade kvitton, om inte annat specificerats i samarbetsavtal. • Ansökan ska inkomma inom 60 dagar efter faktura-/kvittodatum. Vi kan även godkänna kommande ärenden (t.ex. kastreringar för kattkolonier). För det sistnämnda behöver du/ni ange ett uppskattat totalbelopp i er ansökan. För framtida ärenden ska fakturor inkomma till Kattfonden inom 60 dagar efter beviljat ärende. • Fakturor utställda i december måste inkomma i ansökan senast 15 januari. • Vi kan inte dubbelfinansiera ärenden ifall du/ni redan har samlat in pengar till ärendet på annat håll (t. ex. via egna givare). • Om du/ni ansöker inom ramen för vår pågående kastreringskampanj ingår även kostnad för ID-märkning, men inte övriga kostnader så som vaccination.
  • Vänligen ange kontonummer (inklusive clearing) som vi ska betala till vid godkänd ansökan.
 

Verifikation